خاویار

تلاژن

لیست قیمت

قیمت امروز:۲۹ اردیبهشت,۱۴۰۳

تصویر عنوان قیمت سبد خرید

خاویار آسترا – ۱۰۰ گرمی

۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

پک ویژه ۳ عددی خاویار بلوگا امپریال دژاردین۱۰۰ گرمی صادراتی

۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

خاویار بلوگا امپریال شیشه ۵۰گرمی صادراتی (پریمیوم)

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

خاویار بلوگا امپریال شیشه ۱۰۰ گرمی صادراتی (پریمیوم)

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

خاویار بری ۲۰۰ گرمی دژاردین

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

خاویار بری ۵۰ گرمی رویال شیشه‌ای

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

خاویار بلوگا امپریال دژاردین ۵۰گرمی صادراتی

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

خاویار بلوگا امپریال دژاردین ۱۰۰گرمی صادراتی

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

خاویار آسترا – ۵۰ گرمی

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

خاویار بری رویال ۵۰ گرمی دژاردین

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

خاویار بلوگا امپریال دژاردین ۳۰ گرمی صادراتی

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت امروز:۲۹ اردیبهشت,۱۴۰۳

تماس مستقیم (خرید خاویار)